maandag 14 november 2011

Werk en dyslexie

Naar schatting 4% van de Nederlandse bevolking heeft dysexie.Dit heeft ook gevolgen voor volwassenen op hun werk. Dyslexie komt steeds vaker naar voren als oorzaak van problemen in het functioneren van medewerkers. Het gaat niet alleen over moeite hebben met lezen en schrijven, maar dyslexie heeft ook gevolgen voor communicatie, jezelf presenteren en het organiseren van je eigen werk. Daarom is het belangrijk dat de gevolgen van dyslexie ook op de werkvloer meer bekend worden.
Op deze pagina links naar websites die meer informatie geven over dyslexie bij volwassenen.
  • CrossOver: kennis- en innovatiecentrum met als doel zoveel mogelijk jongeren met een functiebeperking zelfstandig laten worden én een eigen plaats in de maatschappij laten vinden
  • Woortblind: de patiëntenvereniging voor volwassenen met dyslexie.
  • Slimmer dan je baas. Dyslexie op het werk van Sjan Verhoeven en Jan van Nuland. Boek over het vergroten van inzicht in dyslexie en de invloed die dit heeft op verschillende aspecten van het werk. Biedt praktische handvatten.
  • MKB Nederland heeft een brochure gemaakt voor werknemers met dyslexie: Infoblad dyslexie 
    Bron : steunpuntdyslexie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten