woensdag 1 februari 2012

Het in zetten van ICT hulpmiddelen en daarbij behorende digitale boeken.

Beste lezer,

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen een zorgplicht. Dit betekent dat de  scholen (verplicht) zijn  om de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dat ook te geven. Dit kan eventueel door gebruikt te maken van ICT hulpmiddelen zoals Claroread , sprintplus of Kurzweil 3000. (Lees hier verder over passend onderwijs aan leerlingen met een zorgbehoefte OCW).


Deze aanpassing kan uw zorgleerlingen echter veel cognitieve ontwikkelingskansen opleveren. En op langere termijn geeft het u mogelijkheden om tijd en geld te besparen vanwege een grotere mate van efficiëntie.


Advies informatie

Injona adviseer ook scholen/bedrijven en instellingen over het inzetten van ICT hulpmiddelen zoals ClaroRead en andere hulpmiddelen (kurzweil 3000- Sprintplus , L2S,).
· Daarbij verzorgen wij ook voor een uitgebreide service door het beschikbaar stellen van content,en het digitaliseren van boeken en bestanden(digitale schoolboeken) voor de leerlingen met een leesbeperking zoals dyslexie.
· Ook ondersteunen wij de zorgcoördinator/ Dyslexie Coördinator  met advies hoe het systeem te implementeren zodat het ook goed werkbaar is.
· Ik ben ervaren gebruiker van dyslexie hulpmiddelen en daarbij werk ik al ruim 9 jaar met kurzweil 3000 en andere ICT hulpmiddelen. Ik heb daarbij de benodigde expertise en kennis opgedaan op het gebied van deze software en de benodigde content. Vandaar dat ik  weet wat de school maar ook de leerling moet doen om de inzet van voorlees software tot een succes te maken.

Demonstratie/lezing op uw school of instelling

Wilt u als school graag bekijken welke mogelijkheden er zijn om uw zorgleerlingen met dyslexie optimaal te kunnen ondersteunen?
Wij verzorgen graag een demonstratie / lezing voor u, dus ook op uw eigen school. R.T.'ers, I.B.'ers, zorgcoördinatoren, maar ook andere geïnteresseerden als leraren of ouders/verzorgers zijn daarbij van harte welkom.


Lees hier verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten