woensdag 6 juni 2012

Dyslexie, helaas bestaan er veel misverstanden over dyslexie. Hieronder een paar misverstanden en de uitleg erbij.

Misverstand 1) Dyslexie is een gave.
Het idee dat dyslexie een begaafdheid zou zijn, is een echte fabel. Natuurlijk is het een interessante gedachte dat veel genieën hun succes te danken hebben aan dyslexie (denk hierbij aan Einstein) . De realiteit is echter dat de ervaring van heel veel mensen met dyslexie  anders is. Of je geslaagd bent in wat je doet  is gelukkig niet alleen afhankelijk van je lees- en spellingvaardigheid en dyslexie zegt niets over je acteervermogen, lenigheid, sportiviteit,  muzikaliteit en creativiteit. Er zijn dus genoeg toneelspelers, topsporters, wetenschappers, musici en auteurs die woordblind zijn. Dit neemt niet weg dat er ook veel mensen zijn die als gevolg van hun dyslexie hun idealen niet helemaal hebben kunnen waarmaken. Deze mensen verdienen het dat hun ongemak serieus genomen wordt.

 Misverstand 2) Dyslexie gaat over als je ouder wordt.
Dyslexie gaat NOOIT over, je kunt het alleen helpen. Helaas zijn er veel ouderen die het tegendeel bewijzen. Iets in de genen maakt dat mensen met dyslexie een ongemak hebben met het leren lezen en spellen, ook wanneer zij net zoveel scholing krijgen als anderen. Gespecialiseerde ondersteuning is dan ook van grote noodzaak. Daarom lijkt wellicht na jaren van heel veel extra training dat het overgaat, dat is het niet, men leert ermee omgaan waardoor het minder opvalt. Overgaan doet het nooiMisverstand 3) Dyslexie gaat over als je maar veel oefent.
Veel oefening en leeservaring is noodzakelijk om de lees- en spellingvaardigheid op een goed niveau te krijgen bij mensen met dyslexie. Alleen veel oefening blijkt echter niet voldoende. Onderzoek heeft aangetoond  dat het met name gaat om hoe de oefentijd benut. Mensen met dyslexie zullen  op een andere wijze  les te moeten krijgen, anders dan ”normale” lezers. Anders kun je nog zoveel herhalen, dan heeft het simpelweg helemaal geen zin.  Je kunt aan het soort spelfouten zien of men dyslectische is. Het zou fijn zijn als je aan het typefouten zou kunnen zien of iemand dyslectische  is. Uitgebreid onderzoek zou dan wellicht niet nodig zijn. Helaas blijkt ook dit een misverstand. Uit onderzoek blijkt dat dyslectici dezelfde fouten maken als niet-dyslectici. Het enige verschil is dat dyslectici veel meer fouten maken.  Lees meer hierover op dyslexietips.nl

Bron : xead.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten