woensdag 20 februari 2013

Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?


Er zijn verschillende aanpassingen en hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie. Ze kunnen luisterboeken gebruiken of krijgen meer leestijd bij opdrachten. Scholen bepalen zelf welke middelen zij inzetten en hoe zij leerlingen met dyslexie begeleiden.

Kenmerken dyslexie

Dyslexie is een stoornis die problemen veroorzaakt met lezen en spelling. Wie last heeft van dyslexie, heeft moeite om van letters en woorden op papier spraakklanken te maken.

Leerlingen met dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben vaak een achterstand op school en problemen bij het maken van toetsen en examens. Ook hebben ze meer tijd nodig om huiswerk te maken. Zij kunnen hun zelfvertrouwen verliezen of faalangst krijgen. Daarom is goede begeleiding op school heel belangrijk.

Dyslexie in het basisonderwijs

In het basisonderwijs krijgen kinderen met leesproblemen gerichte ondersteuning. Sommige scholen hebben een dyslexieprotocol waarin staat hoe zij omgaan met dyslexie. In het zorgplan van de basisschool staat welke methoden en middelen de school gebruikt voor dyslectische leerlingen. 

Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Een middelbare school kan op verschillende manieren rekening houden met dyslectische leerlingen:
  • Ze kunnen vaker een mondelinge toets krijgen.
  • Ze kunnen extra examentijd krijgen.
  • Ze kunnen gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een daisyspeler of een computer met spellingcontrole.
  • Ze kunnen extra begeleiding krijgen bij lezen, spelling of taal. Dit gebeurt vaak in samenwerking met een onderwijsbegeleidingsdienst of een remedial teacher.

Dyslexieverklaring

Om voor hulpmiddelen op school in aanmerking te komen hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring nodig. De verklaring beschrijft welke belemmeringen de dyslexie veroorzaakt en welke hulpmiddelen nuttig kunnen zijn. Alleen een erkende psycholoog of orthopedagoog, gespecialiseerd op het gebied van leerstoornissen, kan een dyslexieverklaring afgeven.

Bron: rijksoverheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten