maandag 18 maart 2013

Microsoft en de Raad van Anders zetten zich weer in voor mensen met een arbeidshandicap


Nederland telt zo'n 4 miljoen mensen met een beperking, variërend van een visuele, auditieve of lichamelijke handicap tot dyslexie en epilepsie. Dat is maar liefst 25% van de bevolking. Het potentieel van deze groep zal in de toekomst hard nodig zijn; door de krimpende arbeidsmarkt ontstaat er een andere vraag naar arbeidskrachten. Aansluitend wil de regering een quotum invoeren voor grote bedrijven: 5% van het totale personeel moet bestaan uit iemand met een arbeidshandicap. Belangrijker; organisaties die diversiteit tot norm hebben verheven, zijn productiever en creatiever. Tijdens de vijfde Raad van Anders, die vandaag van start gaat, onderzoekt Microsoft met externe experts en ervaringsdeskundigen wat bedrijven kunnen veranderen om als werkgever toegankelijker te worden voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.
Eens per jaar grijpt Microsoft een sociaal vraagstuk aan om de werkwijze van de eigen organisatie tegen het licht te houden en kritisch te laten beoordelen door externen die participeren in de Raad van Anders.
Deze Raad van Anders, bestaande uit eigen medewerkers, vertegenwoordigers van werkgeverorganisaties, koepelorganisaties, werknemersorganisaties, ondernemers en mensen met een beperking, buigt zich over de vraag:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten