woensdag 3 april 2013

Wat vindt Balans van het onderzoek naar actiegames voor kinderen met dyslexie?

Recent werd in diverse kranten aandacht besteed aan een Italiaans onderzoek1. In dat onderzoek werd gesteld dat het spelen van bepaalde videogames tot spectaculaire verbeteringen van de leesvaardigheid zou leiden bij kinderen met dyslexie.

Aandacht

Deze kinderen zouden dankzij het spelen van actiegames sneller gaan lezen zonder meer leesfouten te maken. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om dyslexie te behandelen met actiegames. Achterliggend idee is dat kinderen met dyslexie moeite hebben met het richten van de aandacht bij het kijken. Dankzij de games zouden zij zich beter leren focussen bij het lezen.

Actiegames

Dat achterliggende idee over de oorzaak van dyslexie is echter discutabel en zeker geen gemeengoed onder wetenschappers. Recente onderzoeksbevindingen laten zien dat dyslexie een 'meervoudig bepaalde ontwikkelingsstoornis' is. Dat wil zeggen dat bij dyslexie meerdere oorzaken een rol spelen en dat geen van die oorzaken op zichzelf voldoende is om dyslexie te verklaren.2 Dus ook aandachtsproblemen bij het kijken alléén kunnen dyslexie niet verklaren. Het spelen van actiegames als 'dyslexiebehandeling' doet geen recht aan de bevinding dat bij dyslexie meerdere oorzaken een rol spelen.

Toevalstreffer

Balans sluit zich aan bij het oordeel van psycholoog Fred Hasselman van de Radboud Universiteit over de uitkomsten van het Italiaanse onderzoek. Hasselman stelt in de Volkskrant dat die uitkomsten een toevalstreffer kunnen zijn en pleit voor vervolgonderzoek in een ander taalgebied. Pas dan kunnen betrouwbaarder conclusies worden getrokken over het mogelijke effect van actiegames op dyslexie.

1 Onder andere gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology en in de Volkskrant.
2 Zie voor meer informatie over dyslexie als meervoudig bepaalde ontwikkelingsstoornis bijvoorbeeld de lezing van Dr. Peter de Jong op de meest recente conferentie van de Stichting Dyslexie Nederland.
Bron : Balans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten