maandag 24 mei 2010

Zorg op de scholen van het Voortgezet onderwijs voldoet onvoldoende ?

ZORG Minder dan de helf van de scholen voor voortgezet onderwijs voldoet aan wetelijke vereisten rond de zorg voor leerlingen met specifeke onderwijsbehoefen, bleek uit een
verkennend onderzoek van de inspectie op 62 scholen (Inspectie van het Onderwijs, 2010c).
Wetelijk verplichte handelingsplannen voor leerlingen met leerwegondersteuning ontbreken regelmatig, evenals plannen voor leerlingen met een rugzak.
Vergelijkbare percentages vond de inspectie eerder voor leerlingen met
andere beperkingen (Inspectie van het Onderwijs, 2008b).
Scholen kunnen zich zonder handelingsplan niet verantwoorden voor het onderwijs dat ze aan zorgleerlingen geven.
Ook kunnen ze de efecten van hun aanpak niet duidelijk maken.

Meer weten lees Hier verder.

Bron: onderwijsinspectie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten