maandag 14 maart 2011

Nieuw: draaiboek met tips voor ouders en school

Rond de aansluiting tussen onderwijs en gezondheidszorg zijn voor scholen en voor ouders van kinderen met dyslexie twee draaiboeken gemaakt. De draaiboeken laten in vijf stappen kort zien waar je als school en als ouders aan moet denken als een kind dyslexie blijkt of lijkt te hebben.

Vanaf de eerste signalen van mogelijke dyslexie beschrijven ze de extra begeleiding op school en thuis tot aan de vraag of dyslexiebehandeling in de gezondheidszorg nodig is. De draaiboeken gaan in op de vraag waarom afstemming tussen ouders, school en behandelaar zo belangrijk is. En welke begeleiding en ondersteuning blijft na behandeling nodig?

Begin februari 2011 ontvangen alle scholen een exemplaar van beide draaiboeken. De leden van Balans ontvangen een exemplaar bij het februarinummer van Balans Magazine. De draaiboeken zijn ook te downloaden van de websites van Masterplan Dyslexie en Dyslexieroute.

Bron: Masterplan Dyslexie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten