maandag 11 april 2011

Dyslexie - Dyslexiecoach


Op het Grafisch Lyceum Rotterdam voor vmbo zijn ze al jaren bezig met sterk ontwikkelend taalbeleid en dyslexie is daar een onderdeel van. Er werd hierbij gekozen voor het aanstellen van twee dyslexiecoaches in de onderbouw, twee in leerjaar 3 en één in leerjaar 4. Elke bouw vraagt een ander programma en een specifieke aanpak.

Margot Moolhuysen is leraar drama en remedial teacher. Zij heeft dyslexiecoaching in haar takenpakket. Haar ervaring is dat dyslectische leerlingen heel onzeker uit het basisonderwijs komen. Op het vmbo zitten zij in de klas met gelijken en het dyslexiebeleid geeft hen de kans op succeservaringen. Coaching bestaat uit een persoonlijk gesprek over hoe het gaat en afhankelijk van de leerling worden de vragen gerichter. Zijn zij in staat om op hun rechten te letten tijdens een les of een toets? (zie bijlage) De leraar kan tenslotte het wel eens vergeten als je bedenkt dat hij/zij per dag 150 leerlingen lesgeeft. Deze zelfredzaamheid staat centraal in de coaching. Wanneer de leerling dit nog lastig vindt, ondersteunt de coach hen door te bemiddelen tussen leerling en leraar. De eigen verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief wordt bij de leerling gestimuleerd. De begeleiding is positief oplossingsgericht, maar soms kan een confronterend gesprek nodig zijn om de leerling aan te zetten tot zelfhandelend gedrag. De coach helpt de leerling verplichtingen na te komen en inzicht te krijgen in de eigen leerstrategie.

Eens per jaar wordt een lotgenotendag gehouden voor de onderbouw en de bovenbouw. Op de onderbouwlotgenotendag wordt besproken wat andere leerlingen moeten weten over dyslexie, hoe je handig spelling kunt oefenen en hoe je huiswerk kunt plannen. Voor de bovenbouw spelen zaken als ‘hoe ga ik met mijn dyslexie om tijdens mijn stage?'

Bron:Leraar24

Geen opmerkingen:

Een reactie posten