zondag 3 april 2011

Voortgezet Onderwijs - Aanpassing en hulpmiddelen bij het examen

Voortgezet Onderwijs

Aanpassing en hulpmiddelen bij het examen

Veel eindexamenleerlingen met dyslexie mogen van hun school bij het examen gebruik maken van aanpassingen. Mogelijke aanpassingen zijn een half uur extra examentijd, vergroot lettertype, het gebruik van hulpmiddelen en examens in gesproken vorm (daisy) of in pdf-vorm.
De benodigde aanpassingen moeten officieel voor 1 november van het jaar ervoor aangevraagd worden bij de directeur van de school.

De mogelijkheid om aangepast examen te doen voor leerlingen met een handicap, waaronder dyslexie, is wettelijk geregeld in artikel 55 van het eindexamenbesluit. De directeur van de school bepaalt, als bevoegd gezag, welke leerlingen het examen op een aangepaste manier mogen maken en voor welke aanpassingen en hulpmiddelen zij in aanmerking komen.
Voor wat betreft dyslexie wordt in de praktijk vaak uitgegaan van de aanpassingen en hulpmiddelen die in de dyslexieverklaring van de leerling staan beschreven.

Heeft de leerling geen objectief waarneembare handicap dan is een deskundigenverklaring van een psycholoog of orthopedagoog benodigd. Als in deze verklaring een voorstel wordt gedaan ten aanzien van de aanpassing of de aanpassing sluit aan bij de begeleidingsadviezen, dan is de aanpassing toegestaan.
De school is verplicht om de aanpassingen te melden aan de onderwijsinspectie.

De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo (CEVO) stelt jaarlijks richtlijnen op voor het eindexamen. Deze richtlijnen worden als mededelingen gepubliceerd in het Examenbesluit op www.examenblad.nl.
Het CEVO geeft in deze mededelingen invulling aan zaken die in het eindexamenbesluit zijn opgenomen. Voor dyslexie kunnen op grond van artikel 55 van het eindexamenbesluit, regels opgenomen worden over bijvoorbeeld het gebruik van een laptop met spellingcontrole, examenopgaven in grootschrift (A3) en examens in gesproken vorm.
(Bron:balansdigitaal)

De richtlijnen voor het schooljaar 2010-2011 kunt u vinden via op de website van DUO.

Bron:www.lobo-50tien.nl

1 opmerking:

  1. Ik ben benieuwd of dit ook geldt voor discalculie.
    Op de school van mijn dochter lijkt de stellingname: "iedereen kan wel zeggen dat je discalculie hebt, we moeten iedereen gelijk behandelen".

    BeantwoordenVerwijderen