dinsdag 30 augustus 2011

Balans schrijft brief over instemmingsrecht voor ouders

Deze zomer bestudeert de Raad van State het wetsvoorstel Passend onderwijs. Dit gaat over een wijziging van het onderwijsstelsel met het doel om uiteindelijk in 2015 voor elk kind een optimale onderwijsomgeving te kunnen organiseren en tegelijkertijd de overheidsuitgaven op dit gebied te beteugelen.
Tot onze verbijstering zei de Minister van OCW in het algemeen overleg in de Tweede Kamer over het beleidstraject Passend onderwijs op 29 juni jl, dat zij ouders daarbij geen instemmingsrecht wil geven.
Weliswaar zei ze het van belang te achten dat een onderwijsarrangement in goed overleg met de ouders tot stand komt maar ouders hebben daarbij geen rechten. Het oordeel van de school is doorslaggevend.
Balans stelt voor de werkwijze om te draaien door ouders instemmingsrecht te geven en voor de scholen een beroepsmogelijkheid te bieden als zij de plaatsing van een leerling niet zien zitten. Dat zorgt er wellicht voor dat scholen zich wel twee keer zullen bedenken voordat ze een kind naar een andere school doorverwijzen. Balans verzoekt de Raad van State in haar advisering naar de minister aandacht te besteden aan dit onderwerp.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten