dinsdag 21 augustus 2012

Nieuwe publicatie voor pabo's verschenen voor Dyslexie

In opdracht van het Masterplan Dyslexie heeft het Expertisecentrum Nederlands een publicatie ontwikkeld om pabo-studenten voor te bereiden op het omgaan met leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie. Bij deze publicatie is tevens een digitale leeromgeving ontwikkeld waar zowel docenten als studenten aanvullende informatie kunnen vinden.

Elke pabo-student krijgt tijdens of na de opleiding wel te maken met leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie. Om ervoor te zorgen dat zij in de opleiding voldoende bagage meekrijgen om deze problemen te onderkennen is de publicatie Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs – Handreiking voor aankomende leerkrachten mét bijbehorende leeromgeving (www.lerenoverdyslexie.nl) ontwikkeld.

In 2011 verschenen de vernieuwde Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het primair onderwijs. Deze protocollen, die zijn uitgegeven in leerkrachtgerichte jaargroepkaternen, worden veelvuldig in de lerarenopleiding gebruikt. Er blijkt echter behoefte te zijn aan een compact naslagwerk aan de hand waarvan studenten – al voordat ze zich specialiseren – kennis kunnen maken met de informatie uit deze protocollen. Om hierin te voorzien is een handreiking ontwikkeld speciaal geschreven voor de aankomende leerkracht. Hierin wordt ingegaan op goed lees- en spellingonderwijs, het signaleren van lees- en spellingachterstanden, het onderkennen van problemen en het bieden van begeleiding bij eventuele problemen. Ook de afstemming met de gezondheidszorg wanneer er (mogelijk) sprake is van dyslexie komt aan bod. Kortom: alle informatie over het opsporen en aanpakken van lees-/spellingproblemen en dyslexie in het basisonderwijs van groep 1 tot en met 8 in één naslagwerk.

Lees hier verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten