dinsdag 10 september 2013

Hersenscan kan dyslexie mogelijk al detecteren voordat kind leert lezen


Het is wellicht mogelijk de diagnose dyslexie al te stellen voordat kinderen leren lezen. Dat suggereert nieuw onderzoek waaruit blijkt dat dyslexie mogelijk op hersenscans te detecteren is.
Onderzoekers verzamelden veertig kinderen die nog niet konden lezen en lieten ze een hersenscan ondergaan. Ook namen ze de kinderen enkele testjes af waarin hun taalvaardigheden getest werden. Zo werd bijvoorbeeld getest hoe goed ze in staat waren om uit verschillende geluiden woorden samen te stellen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen die goed zijn in zulke opdrachten, sneller leren lezen. “De eerste stap richting lezen is geprinte letters in verband te brengen met de geluiden van letters,” legt onderzoeker Elizabeth Norton uit.
Fasciculus arcuatus
Uit het onderzoek blijkt dat er een verband is tussen de score die kinderen tijdens het testje behaalden en de grootte van de hersenstructuur die twee hersengebieden die taal verwerken met elkaar verbindt. Het gaat dan om de fasciculus arcuatus: een zenuwbundel die het centrum van Broca met het centrum van Wernicke verbindt. Deze was bij kinderen die tijdens de testjes minder goed scoorden, kleiner.
Volwassenen
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat volwassenen die niet zo goed kunnen lezen een kleinere en minder goed georganiseerde fasciculus arcuatus hebben dan volwassenen die goed kunnen lezen. Onduidelijk was of dat leidde tot de slechte leesvaardigheden van de volwassenen of dat dit simpelweg het resultaat was van beperkte ervaring met lezen. Het onderzoek met de kinderen wijst er voorzichtig op dat de kleine en minder goed georganiseerde fasciculus arcuatus een oorzaak en geen consequentie van dyslexie is.
Bron: scientias.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten