zondag 30 augustus 2015

Dyslexie: Ondersteuning bij sociale en emotionele problemen

Esther Rensman deed onderzoek naar het aanbieden van ondersteuning voor de bijkomende sociale en emotionele problemen van studenten met dyslexie Rensman deed onderzoek naar het aanbieden van ondersteuning voor de bijkomende sociale en emotionele problemen van studenten met dyslexie. 

Aanleiding

Aanleiding van het onderzoek was haar constatering dat dyslectische studenten vaak ondersteuning bij de spelling- en taalproblemen krijgen, maar niet voor de bijkomende sociaal-emotionele problemen, zoals faalangst, een laag zelfbeeld, perfectionisme, stress en het over eigen grenzen heengaan.

Resultaten

Uit de afgenomen enquête, ingevuld door 161 studenten met dyslexie, bleek dat 76,2% een of meerdere bijkomende sociale en emotionele problemen van dyslexie ervaart tijdens het studeren. Uit de enquête blijkt dat 65% van deze groep studenten behoefte heeft aan ondersteuning. 
Omdat ook onbegrip van docenten door veel studenten wordt ervaren als een probleem, zou meer begrip en kennis over dyslexie en de bijkomende sociale en emotionele problemen voor docenten een manier van ondersteuning kunnen zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten