donderdag 9 februari 2017

Hoe zit het nu eigenlijk met de Studiefinanciering!

Studiefinanciering

Studenten aan een hogeschool of universiteit hebben recht op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering. De Dienst Uitvoering Onderwijs is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet studiefinanciering. Studenten kunnen bij DUO een basisbeurs, een studentenreisproduct (ov-kaart) en in sommige gevallen een aanvullende beurs aanvragen. Deze voorzieningen hebben de vorm van een prestatiebeurs; dit is een voorlopige lening welke wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar een diploma haalt. De basisbeurs en eventuele aanvullende beurs ontvangen studenten voor de nominale duur van hun opleiding. Het studentenreisproduct maximaal één jaar langer dan de nominale duur, tot het moment van afstuderen. De Wet studiefinanciering biedt studenten ook de mogelijkheid bij DUO tegen gunstige voorwaarden een (aanvullende) lening af te sluiten. Meer informatie over het recht op studiefinanciering is hier te vinden.  Let op! Op 1 september 2015 wordt de Wet studiefinanciering vervangen door het leenstelsel. Dit houdt in dat de basisbeurs wordt vervangen door een lening. Studenten moeten deze lening terugbetalen wanneer ze hun diploma hebben behaald. Studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen (studievoorschot), mogen onbeperkt bijverdienen. Studenten die onder het oude stelsel vallen, zijn nog gebonden aan een bijverdiengrens. Als studenten onder het oude stelsel vallen en een Oude Wajong-uitkering ontvangen, zijn ze gebonden aan de bijverdiengrens. Bij overschrijding moet de studiefinanciering worden stopgezet.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten