woensdag 9 oktober 2013

Meer excellentie én meer achterstanden bij lezen, schrijven en rekenen


Goed nieuws:Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder 24 Westerse landen blijkt dat Nederland de laatste 5 jaar (2007 – 2012) vooruitgegaan is.  Er zijn meer mensen die ‘excellent’ scoren en het onderwijssysteem is in vergelijking met andere landen goed op orde.

Slecht nieuws: kloof groeit

Helaas is er ook slecht nieuws. Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen is gegroeid naar gemiddeld 12%. Dat betekent dat onder de beroepsbevolking (16 – 65 jaar) inmiddels 1,3 miljoen mensen laaggeletterd zijn. De kloof tussen mensen met excellente vaardigheden en laaggeletterden neemt dus toe.

Laaggeletterdheid is ongelijk verdeeld over de generaties. Onder jonge mensen neemt de laaggeletterdheid steeds verder af omdat de scholen er beter op letten en extra begeleiden. Onder mensen die al lang van school zijn en met name in de groep vanaf 45 jaar zijn er veel meer mensen die moeite hebben met taal. Juist deze groep mensen wordt geraakt door de forse daling van budgetten voor educatie in de afgelopen jaren en van het geld dat beschikbaar is om laaggeletterdheid tegen te gaan. Ook was er in hun schoolperiode minder aandacht voor lezen en schrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten