maandag 31 januari 2011

Dyslexie en dyscalculie in het VO

In september 2010 voerde het PON een quick scan uit onder alle scholen voor voortgezet onderwijs. De aanleiding voor deze bevraging was het voornemen om met ingang van het schooljaar 2011-2012 de exameneisen in het voortgezet onderwijs aan te scherpen. Met deze quick scan wil het ministerie van OCW een beter beeld te krijgen van maatregelen die scholen nemen voor(eindexamen)leerlingen met dyscalculie of dyslexie en de eindexamenresultaten die deze leerlingen behalen.


De quick scan is uitgevoerd door middel van een internetenquête waaraan 521 vestigingen van scholen die VMBO (BB, KB, GL en TL), HAVO en/of VWO examens afnemen, deelnamen. Deze vestigingen leverden de individuele examengegevens van 3606 leerlingen met een dyslexie verklaring. In deze samenvatting presenteren wij de belangrijkste conclusies van deze quick
scan per onderwerp.

U kunt de quickscan downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van OCW

Geen opmerkingen:

Een reactie posten